SINAV

Sınav, kişinin bilgi, beceri, tutum ve değer kazanmasını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, resmi veya gayri resmi ortamlarda uygulanabilir ve yaşam boyu devam edebilir.

Sınavların amaçları:

 • Öğrenme düzeyini ölçmek: Öğrencilerin belirli bir konuda ne kadar öğrendiğini değerlendirmek için kullanılır.
 • Anlama ve uygulama becerilerini değerlendirmek: Öğrenilen bilgilerin hayata nasıl geçirildiğini ve problem çözme becerilerini ölçer.
 • Başarıyı ölçmek: Belirli bir alanda veya konuda ne kadar yetkin olduğunu belirlemek için kullanılır.
 • Seçme ve yerleştirme: Belirli bir programa, işe veya kuruma uygun adayları seçmek için kullanılır.
 • Motivasyon sağlamak: Öğrencileri ders çalışmaya teşvik etmek ve başarı için çaba göstermelerini sağlamak amacıyla kullanılır.

Sınavlar çeşitli şekillerde yapılabilir:

 • Yazılı sınavlar
 • Sözlü sınavlar
 • Pratik sınavlar
 • Bilgisayarlı sınavlar
 • Performans değerlendirmeleri
 • Portfolyo değerlendirmeleri

Sınavların türleri:

 • Seçmeli soru sınavları
 • Doğru-yanlış sınavları
 • Açık uçlu sınavlar
 • Kompozisyon sınavları
 • Sözlü sınavlar
 • Pratik sınavlar
 • Bilgisayarlı sınavlar
 • Performans değerlendirmeleri
 • Portfolyo değerlendirmeleri